اسم مفرد

اسم مفرد + ( انِ – َيْنِ ): معلمانِ، معلمَينِ / مؤمنانِ، مؤمنَينِ / رجلانِ، رجلَينِ / الطّالبتانِ، الطّالبتَينِ * در صورتي ( ان و ين ) نشانه مثني است كه اگر اين علائم را از آخر اسم حذف كنيم، مفرد . این دسته از اسم ها قابل شمردن نیستن و مقداری از چیزی را نشان میدهند و همیشه در حالت مفرد بکار میروند

2022-12-09
    ابرة التطريز بالخروج و الكريستال
  1. Countable nouns الأسمـاء التى تعــد
  2. گرامر اسم غیرقابل شمارش در انگلیسی
  3. English Translation
  4. اول شخص جمع یا گویندگان
  5. دانلود ویدیو